Frontend Developer (ASP.NETcore/C#;ReactJS)

Work in a creative and big data system. Develop new products based on your TALENT and SKILLS. Collaborate with other departments to build up new IT solutions.

MEL Officer

Experience using the DHIS2 information system will be a plus. He/she will play a key role in helping to ensure the integrity and quality of quantitative data…

Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân (Khu Vực Hồ Chí Minh)

Xem và nộp hồ sơ ngay Lưu ý: Người tìm việc đang xem tin Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân (Khu Vực Hồ Chí Minh) - Mã tin đăng: 3378501. Mọi thông tin liên quan…

Giao Dịch Viên - Phòng Giao Dịch Ô Môn (Cần Thơ)

Xem và nộp hồ sơ ngay Lưu ý: Người tìm việc đang xem tin Giao Dịch Viên - Phòng Giao Dịch Ô Môn (Cần Thơ) - Mã tin đăng: 3378568. Mọi thông tin liên quan tới…

Chuyên Viên Khách Hàng Ưu Tiên - Bình Chánh

Xem và nộp hồ sơ ngay Lưu ý: Người tìm việc đang xem tin Chuyên Viên Khách Hàng Ưu Tiên - Bình Chánh - Mã tin đăng: 3378498. Mọi thông tin liên quan tới tin…

PD Learning Catalyst Manager

Đào tạo định hướng (induction training) cho chuyên viên huấn luyện mới theo đúng lộ trình thống nhất. Đào tạo định hướng (induction training) cho chuyên viên…

4 giờ trước

Chuyên Viên Khách Hàng Ưu Tiên - Hà Nội

Việc làm Ngân Hàng TMCP Đông Nam Á (Seabank). Việc làm Quan hệ đối ngoại tại Hà Nội.

Junior Game Developer (Unity)

Previous experience working as a Unity developer. You will have a MacBook and extra high-definition screens. In-depth knowledge of Unity software.

KẾ TOÁN NỘI BỘ

Nhận và kiểm tra hàng hóa đúng quy cách, chất lượng và số lượng theo quy trình. Sử dụng thành thạo vi tính (word, excel). Biết sử dụng máy tính tay Casio.

NHÂN VIÊN AN NINH

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Chịu trách nhiệm về vấn đề an ninh tại Trung Tâm trong ca trực của mình Thực hiện canh gác, giám sát người và xe ra vào các cổng chính,…