Nhân viên hành chính

Công Ty Scavi Huế - Huế | Thu, 25 Nov 2021 05:38:45 GMTMô tả công việc Theo dõi, làm các công việc liên quan đến văn phòng Nhận điện thoại, fax, phụ trách công văn chứng từ đến và đi. Quản lý file hồ sơ, công văn và các chứng từ hợp đồng cung cấp hàng hóa dịch vụ. Soạn thảo các biểu mẫu, văn bản hành chính theo yêu cầu của cấp trên Quyền lợi được hưởng - Mức lương hấp dẫn, cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực và được xây dựng theo

Nhân viên hành chính job opportunities 2021, Nhân viên hành chính Jobs 2021, Nhân viên hành chính job opening 2021, Nhân viên hành chính job vacancies 2021, Nhân viên hành chính job descriptions 2021, Nhân viên hành chính job listing 2021 Công Ty Scavi Huế job opportunities 2021, Công Ty Scavi Huế Jobs 2021, Công Ty Scavi Huế job opening 2021, Công Ty Scavi Huế job vacancies 2021, Công Ty Scavi Huế job descriptions 2021, Công Ty Scavi Huế job listing 2021 Huế job opportunities 2021, Huế Jobs 2021, Huế job opening 2021, Huế job vacancies 2021, Huế job descriptions 2021, Huế job listing 2021, Vietnam Postal Service Jobs 2021, Vietnam Postal Service job opportunities 2021, Vietnam Postal Service job opening 2021, Vietnam Postal Service job vacancies 2021, Vietnam Postal Service job descriptions 2021, Vietnam Postal Service job listing 2021

For more information please click the link below