NHÂN VIÊN AN NINH

THE ADORA - Thành phố Hồ Chí Minh | Sat, 18 Mar 2023 17:43:57 GMT

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Chịu trách nhiệm về vấn đề an ninh tại Trung Tâm trong ca trực của mình Thực hiện canh gác, giám sát người và xe ra vào các cổng chính, cổng phụ. Hướng dẫn nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp hàng hóa, thực hiện theo nội quy công ty, nội quy ra vào cổng, sắp xếp xe của nhân viên và khách đến làm việc. Kiểm tra, giám sát việc xuất nhập hàng hóa, phế liệu, rác… Thường xuyên tuần

NHÂN VIÊN AN NINH job opportunities 2023, NHÂN VIÊN AN NINH Jobs 2023, NHÂN VIÊN AN NINH job opening 2023, NHÂN VIÊN AN NINH job vacancies 2023, NHÂN VIÊN AN NINH job descriptions 2023, NHÂN VIÊN AN NINH job listing 2023 THE ADORA job opportunities 2023, THE ADORA Jobs 2023, THE ADORA job opening 2023, THE ADORA job vacancies 2023, THE ADORA job descriptions 2023, THE ADORA job listing 2023 Thành phố Hồ Chí Minh job opportunities 2023, Thành phố Hồ Chí Minh Jobs 2023, Thành phố Hồ Chí Minh job opening 2023, Thành phố Hồ Chí Minh job vacancies 2023, Thành phố Hồ Chí Minh job descriptions 2023, Thành phố Hồ Chí Minh job listing 2023, Vietnam Postal Service Jobs 2023, Vietnam Postal Service job opportunities 2023, Vietnam Postal Service job opening 2023, Vietnam Postal Service job vacancies 2023, Vietnam Postal Service job descriptions 2023, Vietnam Postal Service job listing 2023

For more information please click the link below