THỦ KHO

Công ty TNHH SX-TM Thuốc Thú Y 1/5 Cần Thơ (Travetco) - Cần Thơ | Thu, 25 Nov 2021 05:38:45 GMTMô tả công việc • Kiểm kê xuất nhập nguyên vật liệu, thành phẩm. • Thực hiện hồ sơ lưu theo thực tế yêu cầu. • Các công tác khác của nhà máy GMP Quyền lợi được hưởng - Quyền lợi được hưởng theo chế độ của công ty Yêu cầu công việc • Cần cù, trung thực. • Có kinh nghiệm làm việc vị trí tương đương Yêu cầu hồ sơ - Đơn xin việc.- Sơ yếu lí lịch dán ảnh có xác nhận của địa phương;- Chứng minh

THỦ KHO job opportunities 2021, THỦ KHO Jobs 2021, THỦ KHO job opening 2021, THỦ KHO job vacancies 2021, THỦ KHO job descriptions 2021, THỦ KHO job listing 2021 Công ty TNHH SX-TM Thuốc Thú Y 1/5 Cần Thơ (Travetco) job opportunities 2021, Công ty TNHH SX-TM Thuốc Thú Y 1/5 Cần Thơ (Travetco) Jobs 2021, Công ty TNHH SX-TM Thuốc Thú Y 1/5 Cần Thơ (Travetco) job opening 2021, Công ty TNHH SX-TM Thuốc Thú Y 1/5 Cần Thơ (Travetco) job vacancies 2021, Công ty TNHH SX-TM Thuốc Thú Y 1/5 Cần Thơ (Travetco) job descriptions 2021, Công ty TNHH SX-TM Thuốc Thú Y 1/5 Cần Thơ (Travetco) job listing 2021 Cần Thơ job opportunities 2021, Cần Thơ Jobs 2021, Cần Thơ job opening 2021, Cần Thơ job vacancies 2021, Cần Thơ job descriptions 2021, Cần Thơ job listing 2021, Vietnam Postal Service Jobs 2021, Vietnam Postal Service job opportunities 2021, Vietnam Postal Service job opening 2021, Vietnam Postal Service job vacancies 2021, Vietnam Postal Service job descriptions 2021, Vietnam Postal Service job listing 2021

For more information please click the link below