THỦ KHO

Công Ty TNHH MTV TÂN Á ĐẠI THÀNH CẦN THƠ - Cần Thơ | Thu, 25 Nov 2021 05:38:46 GMTMô tả công việc + Chịu trách nhiêm trực tiếp kiểm đếm xuất hàng ra khỏi kho, kiểm đếm hàng nhập lên từ phân xưởng sản xuất.+ Dựa trên phiếu yêu cầu điều hành, trực tiếp xuất hàng thực tế ra khỏi kho, đảm bảo kiểm đếm chính xác. 100% khi xuất hàng ra khỏi kho phải lập phiếu xuất kho có đầy đủ chữ ký xác nhận của các bộ phận xuất hàng.+ Làm thủ tục nhập lại hàng hóa khi xe không xuất hết, Làm thẻ

THỦ KHO job opportunities 2021, THỦ KHO Jobs 2021, THỦ KHO job opening 2021, THỦ KHO job vacancies 2021, THỦ KHO job descriptions 2021, THỦ KHO job listing 2021 Công Ty TNHH MTV TÂN Á ĐẠI THÀNH CẦN THƠ job opportunities 2021, Công Ty TNHH MTV TÂN Á ĐẠI THÀNH CẦN THƠ Jobs 2021, Công Ty TNHH MTV TÂN Á ĐẠI THÀNH CẦN THƠ job opening 2021, Công Ty TNHH MTV TÂN Á ĐẠI THÀNH CẦN THƠ job vacancies 2021, Công Ty TNHH MTV TÂN Á ĐẠI THÀNH CẦN THƠ job descriptions 2021, Công Ty TNHH MTV TÂN Á ĐẠI THÀNH CẦN THƠ job listing 2021 Cần Thơ job opportunities 2021, Cần Thơ Jobs 2021, Cần Thơ job opening 2021, Cần Thơ job vacancies 2021, Cần Thơ job descriptions 2021, Cần Thơ job listing 2021, Vietnam Postal Service Jobs 2021, Vietnam Postal Service job opportunities 2021, Vietnam Postal Service job opening 2021, Vietnam Postal Service job vacancies 2021, Vietnam Postal Service job descriptions 2021, Vietnam Postal Service job listing 2021

For more information please click the link below