Nhân Viên Bán Hàng Tại Quầy Hàng Ở Aeon Tân Phú

Công Ty TNHH MTV Hàng Tiêu Dùng Thanh Thanh - Thành phố Hồ Chí Minh | Thu, 25 Nov 2021 08:54:38 GMTQUẦY HÀNG TIÊU DÙNG TẠI AEON TÂN PHÚ Tuyển Gấp 5NV Bán Hàng Tại Cửa Hàng Mô tả công việc: – Bán hàng và chăm sóc khách hàng. – Thực hiện thanh toán cho Khách hàng – Sắp xếp, trưng bày và đảm bảo quầy kệ sạch sẽ, gọn gàng, đầy đủ hàng hóa theo quy định của Công ty. – Bảo quản, rà soát hạn sử dụng hàng hóa, quản lý hàng tồn để chắc chắn luôn có đủ hàng hóa trong cửa hàng – Thực hiện

Nhân Viên Bán Hàng Tại Quầy Hàng Ở Aeon Tân Phú job opportunities 2021, Nhân Viên Bán Hàng Tại Quầy Hàng Ở Aeon Tân Phú Jobs 2021, Nhân Viên Bán Hàng Tại Quầy Hàng Ở Aeon Tân Phú job opening 2021, Nhân Viên Bán Hàng Tại Quầy Hàng Ở Aeon Tân Phú job vacancies 2021, Nhân Viên Bán Hàng Tại Quầy Hàng Ở Aeon Tân Phú job descriptions 2021, Nhân Viên Bán Hàng Tại Quầy Hàng Ở Aeon Tân Phú job listing 2021 Công Ty TNHH MTV Hàng Tiêu Dùng Thanh Thanh job opportunities 2021, Công Ty TNHH MTV Hàng Tiêu Dùng Thanh Thanh Jobs 2021, Công Ty TNHH MTV Hàng Tiêu Dùng Thanh Thanh job opening 2021, Công Ty TNHH MTV Hàng Tiêu Dùng Thanh Thanh job vacancies 2021, Công Ty TNHH MTV Hàng Tiêu Dùng Thanh Thanh job descriptions 2021, Công Ty TNHH MTV Hàng Tiêu Dùng Thanh Thanh job listing 2021 Thành phố Hồ Chí Minh job opportunities 2021, Thành phố Hồ Chí Minh Jobs 2021, Thành phố Hồ Chí Minh job opening 2021, Thành phố Hồ Chí Minh job vacancies 2021, Thành phố Hồ Chí Minh job descriptions 2021, Thành phố Hồ Chí Minh job listing 2021, Vietnam Postal Service Jobs 2021, Vietnam Postal Service job opportunities 2021, Vietnam Postal Service job opening 2021, Vietnam Postal Service job vacancies 2021, Vietnam Postal Service job descriptions 2021, Vietnam Postal Service job listing 2021

For more information please click the link below