Nhân Viên Thiết Kế

Giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến thiết kế rập. Học bổng tại trường Mầm non Scavi cho trẻ từ 18 tháng đến 6 tuổi.

Nhân Viên Kỹ Thuật Phát Triển

Nhanh nhẹn, có tư duy logic, chịu được áp lực cao trong công việc. Học bổng tại trường Mầm non Scavi cho trẻ từ 18 tháng đến 6 tuổi.

Nhân viên hành chính

Chứng minh thư nhân dân photo công chứng. Nhanh nhẹn hoạt bát trong công việc Yêu cầu hồ sơ - Đơn xin việc. Học bổng tại trường Mầm non Scavi cho trẻ…

Công Nhân May

Đối với lao động may có tay nghề cơ bản (kiểm tra đầu vào đạt hiệu năng dưới 50%).

Nhân viên QA

Chứng minh thư nhân dân photo công chứng. Học bổng tại trường Mầm non Scavi cho trẻ từ 18 tháng đến 6 tuổi Yêu cầu công việc Tiếng anh khá.

Nhân viên tiền lương

Chứng minh thư nhân dân photo công chứng. Học bổng tại trường Mầm non Scavi cho trẻ từ 18 tháng đến 6 tuổi Yêu cầu công việc Tốt nghiệp ĐH kinh…

Nhân viên phát triển mẫu

Chứng minh thư nhân dân photo công chứng. Nhận mẫu rập của thiết kế để chuẩn bị may mẫu Quyền lợi được hưởng - Mức lương hấp dẫn, cạnh tranh, thỏa…

Nhân viên kế hoạch

Chứng minh thư nhân dân photo công chứng. Học bổng tại trường Mầm non Scavi cho trẻ từ 18 tháng đến 6 tuổi Yêu cầu công việc Thành thạo kỹ năng…

Merchandiser - Tiếng Trung Tốt

Quản lý đơn hàng từ giai đoạn đúc kết thị trường cho đến khi đơn hàng xuất ra khỏi nhà máy; phối hợp với các bộ phận liên quan trong chuỗi cung ứng để đảm bảo…

25 ngày trước

Trưởng Bộ Phận An ninh

Học bổng tại trường Mầm non Scavi cho trẻ từ 18 tháng đến 6 tuổi.

26 ngày trước