THỦ KHO

Được hướng dẫn công việc tận tình. Du lịch, khám sức khỏe định kỳ hằng năm Yêu cầu công việc + Ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

KẾ TOÁN BÁN HÀNG

Được hướng dẫn công việc tận tình. + Scan up biên bản giao hàng khi giao hàng hoàn thành ( 2 - 3 ngày scan up 1 lần).