WEB APPLICATION QC/QA

Ability to work well both independently and in a team. Familiarity with Agile frameworks and regression testing is a plus. Việc làm tại: Quận 1, Hồ Chí Minh.

Chuyên viên Chính sách

Nghiên cứu xây dựng, rà soát sửa đổi, cập nhật các chính sách, văn bản quy định về tổ chức và nhân sự bao gồm nhưng không giới hạn các chính sách về: tuyển dụng…

2 giờ trước

Business Analyst Manager

Experience in any Visualization / BI tools (Power BI, Tableau…) would be a plus. Experience in querying databases using programming languages (e.g. R, Python,…

IT - Software Engineer (Core Banking)

Việc làm tại: Quận 3, Hồ Chí Minh. Hạn nộp hồ sơ: 29-12-2021. Hình thức: Đang cập nhật. Số lượng: Đang Cập Nhật. Trình độ: Đang cập nhật.

Technical Lead

Demonstrated expertise in a similar role as Engineer in a dynamic, fast paced environment with shifting priorities. Able to develop and implement a plans.

3 giờ trước

Phó phòng Kinh doanh Trả góp

A. MỤC TIÊU CÔNG VIỆC. Quản lý mạng lưới và phát triển thị trường, hoàn thành kế hoạch kinh doanh theo yêu cầu từng thời điểm. B. NHIỆM VỤ, TRÁCH NHIỆM CHÍNH.

Construction Quality Control Director (Contract)

Knowledge of a wide range of construction materials, methods, and techniques. Ensure conformance with the project's established standards and constructively…

3 giờ trước

Binh Thanh _ IT Security Assistant Manager _ English Intermediate _ 19232MG

Fix detected vulnerabilities to maintain a high-security standard. Việc làm tại: Hồ Chí Minh. Mức lương: 34 tr - 46 tr vnd. Hạn nộp hồ sơ: 05-02-2022.

Salesforce System Administrator

2+ years of experience working as a Salesforce Administrator. Life isn’t crammed into a 9-5. Drive continuous improvement initiatives as a system administrator…

Front-end Developer

As a Front-end Developer, you are part of our ZIM IT team. We are looking for a passionate, fully hands on front-end developer to work with our growing IT team.