Administration and Events Officer

The role is responsible for general administration support across the unit, including equipment and stationery purchases, service contract coordination,…

Administration and Events Officer

The role is responsible for general administration support across the unit, including equipment and stationery purchases, service contract coordination,…

Senior Developer, Microsoft Technologies (Azure, O365) - EU-based

Design and develop applications on the Microsoft platform that seamlessly integrates with the Agiloft core platform. Act as a consultant to product teams.

7 giờ trước

Senior Developer, (Azure, O365) Microsoft Technologies - EU-based

Design and develop applications on the Microsoft platform that seamlessly integrates with the Agiloft core platform. Act as a consultant to product teams.

Senior Developer, (Azure, O365) Microsoft Technologies - APAC-based

Design and develop applications on the Microsoft platform that seamlessly integrates with the Agiloft core platform. Act as a consultant to product teams.

7 giờ trước

Overseas Purchasing Executive

Follow-up orders strictly from the progress of making PO, negotiating, signing contract, production and delivery. (Mức lương: 23 - 34 triệu VNĐ).

Nhân viên xuất nhập khẩu

Khai báo hải quan điện tử trên phần mềm ECUS5. Làm thanh toán vào cuối mỗi tháng. Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học, ưu tiên các chuyên ngành liên quan đến Kinh tế,…

BD EXECUTIVE - CERTIFICATION INDUSTRY

 To prepare contract review when needed.  To collect all accurate information of customers and issuing quoting/ contract.  To follow up customers.

19 giờ trước

Điều dưỡng hành chính

- Sàng lọc người bệnh trước khi vào bệnh viện - Hỗ trợ đánh máy siêu âm, điện tim, lấy máu - Ghi chép hồ sơ bệnh án theo y lệnh Contract length: 12 months…

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN LỄ TÂN - HÀNH CHÍNH

(Sẽ được đánh giá để nâng bậc khi đã hoàn thành tốt công việc). Công tác liên hệ khám sức khỏe tuyển dụng đầu vào của Công ty. Chứng chỉ Y tế (Bắt buộc).